BIURO ul. Łąki Zamkowe 2a +48 663 307 454 info@sospolska.pl

REALIZACJE

  • REALIZACJE
  • Sprzątanie, utrzymanie czystości w biurach


Sprzątanie, utrzymanie czystości w biurachIngram Micro

Świebodzin od 2016 roku

Utrzymanie bieżące obiektów biurowych jak i produkcyjnym, bieżące maszynowe mycie posadzki, utrzymanie w czystości szatni pracowniczych, ciągów komunikacyjnych, uzupełnianie
i utrzymywanie toalet